Toote kohta pretensioonide esitamise tingimused Veebipoes
 1. Pretensioonide esitamise tähtaeg on eraisikule 24 kuud alates ostukuupäevast. Juriidilisest isikust ostja peab esitama pretensiooni kahe kuu jooksul ostukuupäevast arvates.2. Pretensioonide esitamise aluseks on ostu tõendav dokument.3. Teostatud ekspertiisi eest tuleb tasuda ekspertiisi tasu kui Orhidaalia OÜ ei ole vastutav tootel ilmnenud puuduse kõrvaldamise eest. Samuti tuleb tasuda ekspertiisi tasu, kui seadmel ei tuvastata ekspertiisi tulemusel puudust ning seade vastab tootja nõuetele.4. Ekspertiisi tasu ei pea maksma tarbijast eraklient esimese kuue kuu jooksul alates ostu kuupäevast.

  5. Kui tarbija ei nõustu Orhidaalia OÜ seisukohaga, tuleb tarbijal juhul, kui puudus ilmnes pärast 6 kuu möödumist toote ostu kuupäevast, tõendada, et:

  – tegemist on puudusega (lepingutingimustele mittevastavusega)
  – puudus või selle põhjus eksisteeris toote üleandmise hetkel;
  – Orhidaalia OÜ on puuduse eest vastutav.

  6. Lisaks pretensiooni esitamise õigusele, on ostjal ka kõik muud EV seadusandlusest tulenevad õigused.

Kirjuta kauplusele

  Orhidaalia OÜ
  Urr Nurr Lemmikloomapoed