Beaphar CaniComfort difuusor ja täitepudel koerale

Tasu kolme võrdse maksena al. 3 x 12.30

36.90

Tootekood: 17395

Beaphar CaniComfort® Strarter ning difuuseri täitepakend kliiniliselt tõestatud feromoonidel põhinev lihtne ja tõhus lahendus koerte ja kutsikate rahustamiseks ning nende mittesoovitava käitumise vähendamiseks. Koerte poolt ära tuntavate feromoonide kasutamine aitab neil ennast tunda kodusemalt ning vähendab tavalisi probleeme nagu haukumine, mööbli lõhkumine, märgistamine uriiniga, liigne eneselakkumine ja kratsimine, peitu pugemine või üldine ängistustunne.

Koostis: koeri rahustava feromooni analoogi 2%; isoparafiinne vesinikkarboon 100g.

Beapahr CaniComfort® on eriti kasulik juhtudel kui toimuvad muutused loomaümbritsevas keskkonnas (treeninguperioodid, kolimine, uued inimesed või loomad, uus mööbel) või muude stressiolukordade korral (äike, ilutulestik, valjud hääled). Liigne stress võib mõnikord viia kliinilise haigestumiseni. Feromoon, mida CaniComfort® toodetes kasutatakse on koopia looduslikust feromoonist, mida toodavad emased koerad sel ajal kui neil on kutsikad ning mis annab neile pidevalt kinnitust, et piirkond, kus nad asuvad, on turvaline. Beaphar CaniComfort® sobib igas vanuses ja igat tõugu koertele ning ei mõjuta teisi loomi ning ei avalda koerale uimastavat mõju. Seetõttu võib seda vajadusel kasutada koos ravimitega, mida koer võib vajada. Beaphar CaniComfort® Calming Diffuser peaks asetsema ruumis, kus loom veedab enamiku oma ajast. Hoida pidevalt sees, mitte lülitada välja. Vahetada vedelikukonteiner iga 30 päeva järel uue CaniComfort® Refill pakendi vastu. Kasutamiseks siseruumides kuni 70 m2 pinnal. Kasutamiseks ainult 230V pistikupesas. MITTE KASUTADA pikendusjuhmega või mitmik-pistikupesaga, konverteri või adapteriga.

Hoiatused:
tuleb jälgida, et lapsed ei mängiks seadmega. Diffuserit võib kasutada ainult Beaphar CaniComfort® Refill täitepakendiga. Teiste ainete kasutamine suurendab mürgistus- või tuleohtu. Seda seadet võivad kasutada 8-aastased lapsed, vähenenud füüsilise, sensoorsete või vaimsete võimetega isikud, isikud, kellel puuduvad teadmised ja kogemuse, tingimusel et neile on seadme kasutamise kohta antud juhised, selgitatud ohutust ja kaasnevaid ohte või toimub kasutamine järelevalve all. Lapsed ei tohiks seadmega mängida. Puhastamise ja hoolduse ajal ei tohi lapsed olla järelevalveta. Seadme pinnad on kasutamise ajal tulised, et aurustada toimeainet ning neid pindu ei tohiks kasutuse ajal puutuda. ÄRGE PAIGALDAGE elektriseadmete alla, mööbli või muude objektide alla ega vahetusse lähedusse, seinast eemale hoiduvate konstruktsioonide alla. MINIMAALNE TÜHI ALA diffuuseri kohal peab olema 1,2 m. vastasel juhul võib difusioon olla puudulik või jätta märke. Vältida kasutamist avatud akende, tõmbeluukide ja uste lähedal, kuna see vähendab difuusori efektiivsust. ÄRGE kastke vette. ÄRGE ühendage tagurpidi. Vahetage elektriseade iga 6 kuu järel. See toode on vastavuses direktiiviga 2012/19 / EL Elektri- ja elektroonikaseadmed (WEEE jäätmete kohta. Direktiivi eesmärk on vähendada elektri- ja elektroonikaseadmete kogust seadmeid ja julgustada kõiki korduv kasutama, taaskasutama ja taastama. Kasutage ainult Beaphar CaniComfort® täitepudeleid. Beaphar ei ole vastutav põhjustatud kahju, vigastuse või halva jõudluse eest muude täitematerjalide kasutamisel Beaphar difuusorites. SÄILITADA INFOLEHT.

Ohud:
Sisaldab: süsivesinikke, C14-C19,isoalkaane, tsüklilised, <2% aromaatseid aineid. Võib põhjustada surma allaneelamisel ja hingamisteedesse sattumisel .HOIDA LASTELE KÄTTESAAMATUS KOHAS. Enne kasutamist lugege etiketti. Kui on vajalik pöörduda arsti poole, võtta kaasa pakend või etikett. ALLANEELAMISE KORRAL: Helistage kohe Mürgistusteabekeskusesse või arstile. MITTE kutsuda esile oksendamist. Hoida lukustatud. Sisu / pakend kõrvaldada ohtlike või eriliste jäätmete kogumisel vastavalt kohalikule määrusele. Korduv kokkupuude võib põhjustada naha kuivus või pragunemine.