Beaphar Veto Pure Spot-On parasiite tõrjuv täpilahus koertele üle 30kg

18.90

Tootekood: 15614

BEAPHAR VETOPure Spot‐on täpilahus välisparasiitide vastane repellent suurt kasvu koertele (kaaluga  üle 30 kg).

Beaphar Vetopure sarja tooted toimivad kirpude, puukide ja sääskede vastu.  

Vetopure spot‐on täpilahus koertele on välja töötatud välisparasiitide  tõrjeks. See sisaldab margoosa (niimipuu) ning püreetrumi (neitsikummeli) ekstrakte, milledel on putukaid peletavad omadused.. 

Kasutusjuhend:
Kogus 2 täpilahuse pipetti 2,0 ml, Iga 4 nädala tagant. Pipeti ots murda ning selle sisu tühjendada nahale  kaelapiirkonda, kõrvade taha. Teise pipeti sisu kanda nahale sabajuure piirkonnas. Valgetel koertel võib preparaat põhjustada mööduva värvimuutuse toote manustamiskohas. Tootel läheb täistoime saavutamiseks mõned päevad

Koostis:
Margosa (niimipuu) ekstrakt(cas n° 84696‐25‐3) 50 g/L,
Püretriinid ja püretroidid (cas n°8003‐34‐7) 5 g/L, abianeid qsp 1L.

Ettevaatusabinõud:
Mitte kasutada haigetel ega haigusest taastuvatel loomadel ega loomadel, kellel on laiaulatuslikud nahakahjustused. Vältida silma ja ninna sattumist. Silma sattumisel loputada koheselt rohke veega. Kui ärritus püsib, konsulteerida loomaarstiga. Mitte kasutada alla 12 nädalastel kutsikatel. Pärast manustamist jälgida manustamiskohta regulaarselt, sest tundlikel loomadel võib tekkida kohalik ärritus. Sellistel juhtudel tuleb piirkond pesta õrnatoimelise šampooniga. Pärast kasutamist pesta käed. Välispidiseks kasutamiseks. Mitte alla neelata. Säilitada temperatuuril alla 25 ° C.

Ohulaused : Hoiatus H410 Väga mürgine veeorganismidele, pikaajaline toime
Hoiatuslaused :
P102 Hoida lastele kättesaamatus kohas.
P103 Enne kasutamist tutvuda etiketil oleva infoga.
P273 Vältida sattumist keskkonda.
P391 Maha voolanud toode kokku koguda.
P501 Sisu/mahuti kõrvaldada vastavalt kohalikule seadusandlusele 
Biotsiidi klassifikatsioon : Repellent PT19

Pakend: 6 täpilahust pipetis 3×2,0 ml 3 manustamiskorraks.